About DHCBA

List of Past Presidents & Secretaries

YEARNAME OF PRESIDENTNAME OF SECRETARY
1962-63Sh. Gurbachan SinghSh. Dalip K.Kapur
1963-64Sh. R.S. NarulaSh. Dalip K.Kapur
1964-65Sh. Hardyal HardySh. M. K. Chawla
1965-66Sh. Radhey Lal AgarwalSh. M. K. Chawla
1966-67Sh. S.N. ShankarSh. Yogeshwar Dayal
1967-68Sh. D.D. ChawlaSh. R.L. Tandon
1968-69Sh. D.D. ChawlaSh. R.L. Tandon
1969-70Sh. Radhey Lal AgarwalSh. Daljit Singh
1970-71Sh. D.D.ChawlaSh. H.S. Dhir
1971-72Sh. Radhey Lal AgarwalSh. H.S. Dhir
1972-73Sh. S.L. BhatiaSh. Y.K.Sabharwal
1973-74Sh. P.L. VohraSh. Y.K.Sabharwal
1974-75Sh. P.L. VohraSh. S.K. Puri
1975-76Sh. S.L. BhatiaSh. S.K. Puri
1976-77Sh. P.N. LekhiSh. Arun Kumar
1977-78Sh. P.N. LekhiSh. Arun Kumar
1978-79Sh. S.L. BhatiaSh. Y.K. Sabharwal
1979-80Sh. S.L. BhatiaSh. S.K. Puri
1980-81Sh. R.K. MakhijaSh. S.K. Puri
1981-82Sh. R.K. MakhijaSh. Ravinder Sethi
1982-83Sh. D.C. MathurSh. Ravinder Sethi
1983-84Sh. D.C. MathurSh. S.K. Puri
1985-86Sh. Y.K. SabharwalSh. Ravinder Sethi
1986-88Sh. D.C. MathurSh. Ravinder Sethi
1988-89Sh. Arun KumarSh. R.K. Watel
1989-90Sh. Ravinder SethiSh. R.K. Watel
1990-91Sh. D.C. MathurSh. Alakh Kumar
1991-92Sh. P.N. LekhiSh. Alakh Kumar
1993-94Sh. P.N. LekhiSh. Ashok Kashyap
1994-95Sh. Dinesh MathurSh. Ashok Kashyap
1995-96Sh. P.N. LekhiSh. R.K. Watel
1996-97Sh. V.K. MakhijaSh. Alakh Kumar
1997-98Sh. V.K. MakhijaSh. Anoop Bagai
1998-2000Sh. A.S. ChandhiokSh. Anoop Bagai
2000-2002Sh. A.S. ChandhiokSh. D.K. Sharma
2002-2004Sh. D.C.MathurSh. D.K. Sharma
2004-2005Sh. A.S. ChandhiokSh. Kirti Uppal
2005-2007Sh. A.S. ChandhiokSh. Kirti Uppal
2007-2009Sh. K.C. MittalSh. D.K.Sharma
2009-2011Sh. A.S.ChandhiokSh. D.K.Sharma
2011-2012Sh.A.S.ChandhiokSh.Mohit Mathur
2014-2015Sh. Rajiv KhoslaSh.Abhijat

call us

Reach us by phone

visit us

Our Location

Shershah Road,
New Delhi – 110503

mail us

Send A Message